Implementace, vzdálený přístup, školení a podpora uživatelů

Přinášíme vám příklady oborových řešení ve společnostech, které se spontánně rozhodly pro Vario 12. Pokud to rozsah a povaha implementace umožnila, byl zřízen tzv. vzdálený přístup, který pomáhá konzultantům Vario doladit a spravovat z centrály, což výrazně šetří náklady na implementaci a následné úpravy systému.

Po nasazení ERP software věnujeme péči zaškolení uživatelů a pracovních postupů v Altus Vario, které realizujeme buď u zákazníka, nebo u nás ve společnosti Altus software s.r.o. Jak začátečníkům, tak i pokročilým uživatelům poskytujeme odbornou pomoc prostřednictvím internetové znalostní databáze FAQ a Dokumentace funkcí systému Altus Vario 12, dostupné i přímo z aplikace pomocí klávesy F1.

Tým vývojářů software Altus Vario neustále zdokonaluje. O všech novinkách pravidelně informujeme, záleží jen na vás, jaký informační kanál si z naší nabídky vyberete (RSS, Zpravodaj Vario INFO, e-mail, www stránky). A protože nic není dokonalé, v případě potřeby můžete použít tzv. Help Desk s garantovanou dobou odezvy na váš dotaz.

Lesy Janeček s.r.o.

Členění účetnictví pomocí středisek

Společnost se zabývá prodejem a zpracováním dřeva. Dělí se na několik středisek s vlastními sklady. Lesy Janeček používala ekonomický software na DOS platformě, která neumožňovala online napojení jednotlivých divizí.

Implementace vyřešila tento archaický nedostatek instalací Altus Varia v každém středisku s centrálním datovým úložištěm na samostatném serveru SQL. Uživatelé teď mají o zásobách vždy aktuální informace.

Vario pochopitelně spravuje jen jednu firmu, ve které je využito členění na účetní střediska dle jednotlivých divizí společnosti.

apt Products s.r.o.

Správa personální agendy a zpracování mezd

Společnost vyvíjí, vyrábí a dodává opracované polotovary a hotové výrobky z hliníkových protlačovaných profilů, plechů a ostatních hliníkových polotovarů. Altus Vario je ve společnosti nasazeno jako systém určený primárně k vedení personální agendy a ke zpracování mezd.

Firma apt Products používá modul Mzdy, do kterého se data interního docházkového systému přenáší automaticky. V modulu Banka následně vytváří příkazy k úhradě. Součást Altus Varia, doplněk Elektronická podání, zajišťuje komunikaci s finančními úřady přes Portál veřejné správy.

ÚTM, s.r.o.

Klíčové agendy a obchod "pod palcem"

Firma se zabývá prodejem modelářských potřeb prostřednictvím e-shopu a kamenného obchodu. Základní agendy Altus Vario včetně volitelných modulů Prodejny a Čárových kódů řeší veškeré obchodní, účetní, personální a mzdové požadavky firmy. Ve spolupráci s výrobcem e-shopu bylo zajištěno propojení s odpovídajícími agendami Altus Vario.

Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

Správa mzdové agendy

Firma Attl a spol. s.r.o. produkuje válcovací linky na výrobu podélně svařovaných profilů a trubek. Některé zakázky jsou obchodovány do EU nebo do třetích zemí.

Ze standardního balíku instalace Altus Vario společnost zatím používá modul Mzdy. V průběhu roku 2010 nasadí zbylé agendy a ERP systému Altus Vario využijí zejména pro komplexní řešení zakázek.

MÉDEA CONSULTING, s.r.o.

Bezpečnost se systémem přístupových práv

Společnost poskytuje daňové a právní poradenství a servis při vedení účetnictví. Ekonomický systém Altus Vario pořídili zejména pro zajištění vedení účetnictví společnosti MÉDEA, a.s., specialisty na komplexní řešení v oblasti marketingu.

Altus Vario je propojeno, pomocí zakázkového doplňku na výměnu dat, se stávajícím obchodním systémem. Spravuje databázi obchodních partnerů a slouží ke správě pokladních dokladů, vydaných a přijatých dokladů, interních dokladů a účetnictví. K usnadnění práce s bankovními doklady uživatelé používají funkci pro výměnu dat mezi klientem a bankou – Homebanking.

Nastavením přístupových práv podle skupin uživatelů, což Vario 12 standardně umožňuje, byl zajištěn bezpečný přístup k citlivým informacím.

Happy Life Troja, s.r.o.

Zrychlená implementace – jednoduché a efektivní nasazení

Společnost prodává sportovní potřeby a půjčuje sportovní vybavení.

Protože majitelé potřebovali používat ERP systém co nejdříve, zvolili ekonomický software Altus Vario a variantu zrychlené jednodenní implementace.

Za 24 hodin Altus Vario převzalo kontrolu nad skladovým hospodářstvím, prodejem a půjčovnou sportovních potřeb. Vzhledem k sortimentu jsou ve skladu sledovány varianty oblečení. Pro zpracovatele externího účetnictví využívají export dat. Z modulů používají Přijaté doklady, Vydané doklady (kvůli platebním kartám), Pokladnu, Prodejnu a Sklad.

Gennet, s.r.o.

Personalistika, Mzdy a Banka

Společnost Gennet, s.r.o. se zaměřením na genetiku a reprodukční medicínu nasadilo Altus Vario jako informační systém určený především k vedení personální agendy a zpracování mezd. Společnost používá modul Mzdy k řešení např. nestandardních pracovních úvazků, většího počtu Dohod o pracovní činnosti, využívají jej také pro hromadné zadávání mezd. Pomocí modulu Banka odesílají příkazy k úhradě. Po zvážení výhod doplňku Elektronické podání zvažují odesílat Evidenční listy důchodového pojištění přes Portál veřejné správy.

KM Records a.s.

KM Records se zabývá vydavatelskou činností, produkcí medií a licencováním audio a video materiálů.

Společnost používala oddělené systémy pro obchodní a účetní činnosti. Nasazením software Altus Vario se rozhodla veškeré agendy sjednotit.

Zajímavostí implementace je zakázkový doplněk "Nákup a prodej licencí" pro výpočet, správu a vykazování autorských honorářů (reporting přehledů plynoucích z nákupu či prodeje licencí, např. k filmům).

3 | 2010

Rychlá implementace Varia ve firmě POSTAL CZ

V malých společnostech je možno využít rozsáhlé přednastavené funkčnosti Altus Varia a jeho modulárnosti k tzv. zrychlené impleme...

Zasílat novinky


Články podle témat

Archiv novinek

2018

Srpen (1 příspěvek)
Březen (4 příspěvky)
Únor (5 příspěvků)
Leden (3 příspěvky)

2017

Prosinec (2 příspěvky)
Listopad (2 příspěvky)
Říjen (4 příspěvky)
Září (2 příspěvky)
Srpen (2 příspěvky)
Červenec (5 příspěvků)
Červen (1 příspěvek)
Květen (3 příspěvky)
Duben (4 příspěvky)
Březen (3 příspěvky)
Únor (2 příspěvky)
Leden (4 příspěvky)