Obchodníkům před svátky pomáhají příbuzní. Jak je ovlivní nový zákon o přestupcích a kdo z nich potřebuje smlouvu?

Každý rok před Vánoci hlásí čeští obchodníci o něco vyšší tržby. Aby všechno zvládli, zapojují do práce i své rodinné příslušníky. Letos jim ale s kartami zamíchá nový zákon o odpovědnosti za přestupky.

Pomoc rodiny je před Vánoci mnohdy nepostradatelná. K běžným situacím, jako jsou třeba pochůzky po úřadech nebo k lékaři, se navíc přidává i nával zákazníků shánějících dárky.

Nejsnazším řešením je požádat manželku či manžela nebo děti třeba o půldenní výpomoc v obchodě či výrobně. I v takových situacích je ale potřeba myslet na legislativní požadavky a plnit je – jedním z novějších je například Zákon o zodpovědnosti za přestupky, který platí od července 2017.

Problémy hrozí třeba při neznalosti správného postupu při EET

Ochota pomoci automaticky neznamená perfektní znalost podnikání a povinností, které plynou ze zákona. Rodinní příslušníci mohou při dobře míněné výpomoci třeba špatně evidovat tržby nebo porušit některé z ustanovení informační povinnosti prodejce. Nikoliv záměrně, ale protože o tom nevědí. Jenže problém je na světě a odpovědnost za něj nese podnikatel.

Jak zákon definuje viníka přestupku

Vysvětlení najdete v paragrafu 22 Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vina za přestupek leží na bedrech podnikatele, jestliže přestupek spáchal on sám nebo:

  • zaměstnanec,
  • člověk, který plní úkoly podnikatele,
  • člověk, kterého podnikatel používá při své činnosti
  • nebo ten, kdo za podnikatele jednal.

Jedinou možností, jak se zbavit zodpovědnosti, je takzvané „vyvinění”. V paragrafu 21 Zákon o přestupcích vysvětluje, že:

„Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.”

V praxi to znamená, že je podnikatel schopný kontrolorům doložit, že svoje zaměstnance nebo i rodinné příslušníky školí, dohlíží na ně a snaží se přestupkům předcházet.

 

Například majitelé knihkupectví mají před Vánoci plné ruce práce a pomoc potomků či jiných členů rodiny může být nepostradatelná.

Kdo z rodinných příslušníků potřebuje smlouvu

Při rodinné výpomoci hraje roli i to, kdo z členů domácnosti se na ní podílí. A inspektoři ze Státního úřadu inspekce práce se dívají i na to, jestli má člen rodiny vykonávající závislou práci řádně uzavřenou smlouvu.

Živnostníci to mají z pohledu zákona jednodušší. Manželé nebo registrovaní partneři mohou podnikající fyzické osobě vypomáhat za každých okolností bez uzavřené pracovní smlouvy. Děti ovšem smlouvu na dlouhodobou výpomoc potřebují.

Jinak je to v případě takzvaného rodinného závodu. Je to uskupení příbuzných, ve kterém má každý své povinnosti a práva. Ty ale nejsou ukotvené v pracovních smlouvách.

V případě firem je to složitější. Pokud kontroloři najdou pracujícího člena rodiny, který nemá smlouvu a není v rodinném závodu, mohou udělit pokutu. Záleží totiž na tom, jestli jsou splněné podmínky závislé práce. Tu charakterizuje především:

  • soustavnost práce,
  • vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
  • práce jménem a podle pokynů zaměstnavatele
  • či finanční ohodnocení za vykonanou práci.

Při krátkodobé a nahodilé práci kontroloři uznávají rodinnou vzájemnost a snahu si pomoci. Stačí jim jen rozumné zdůvodnění pro takovou výpomoc ve firmě. Při dlouhodobé závislé práci rodinného příslušníka je ovšem důležité uzavřít smlouvu.

S Variem jste pořád v obraze. Sledujte nás na Facebooku a Twitteru a žádné legislativní novinky vám neutečou.

11 | 2017

GDPR: ve Variu zvládnete hromadně vymazat citlivé údaje

Už od jara bude mít GDPR velký vliv na fungování firem a organizací – včetně jejich informačních a mzdových systémů. Vaše V...
11 | 2017

Pohlídejte si ostře sledované osobní údaje. Pomůže Portal

Spousta organizací se domnívá, že kvůli GDPR musí řešit hlavně velké změny v podnikovém softwaru. Jenže ještě důležitější je org...
10 | 2017

GDPR se blíží. Znáte 3 základní práva a důležité termíny?

GDPR neboli General Data Protection Regulation je nařízení Evropské unie, které 25. května 2018 začne platit pro všechny členské ...
10 | 2017

Připravte své podnikání na Vánoce. V říjnu se vyplatí zvládnout těchto 5 kroků

Na Vánoce a nákupy dárků je ještě brzo. Jenže pokud máte obchod, není to tak docela pravda – musíte se totiž včas nachysta...
10 | 2017

Nejjednodušší způsob, jak komunikovat s bankou: řešte doklady ve Variu

Jak propojit účetní doklady s bankou bez nekonečného ručního zpracovávání? Ve svém Variu to zvládnete díky modulu Banka a homeban...

Zasílat novinky


Články podle témat

Archiv novinek

2018

Srpen (1 příspěvek)
Březen (4 příspěvky)
Únor (5 příspěvků)
Leden (3 příspěvky)

2017

Prosinec (2 příspěvky)
Listopad (2 příspěvky)
Říjen (4 příspěvky)
Září (2 příspěvky)
Srpen (2 příspěvky)
Červenec (5 příspěvků)
Červen (1 příspěvek)
Květen (3 příspěvky)
Duben (4 příspěvky)
Březen (3 příspěvky)
Únor (2 příspěvky)
Leden (4 příspěvky)